Referencia užívateľa Kristián Feldsam

Veuko.com

Nakódovanie dodaného designu do XHTML, CSS a JS. Napojenie na vlastný CMS plus doprogramovanie modulov, napr. kalendár udalostí (PHP, MySql, XML). www.veuko.com

Veuko.com
Veuko.com
Veuko.com